Oppmåling

          Innmåling av alle slags detaljer for utarbei-       delse  av  detaljkart i alle målestokker

         Påvising /merking av alle slags tomter eller       grenser.  Nivellement/Setningsmålinger

     Kommunaltekniske målinger

     Terrengprofilering / Kotekart

     Kontroll av kartgrunnlag

     Masseberegning

     Innmåling av bygg detaljer

Detaljmåling og utarbeidelse av DWG / DXF, eller andre formater etter behov. SOSI. Har du data som skal leveres i SOSI hjelper vi gjerne med dette

Norges Arkitektur A/S

Professor Dahls gate 3

0355 Oslo

post@norgesoa.no

Tel: +47 919 26 130

 

 

Følg oss

  • PNG_edited
  • Blanco Icono LinkedIn
  • Blanco Icono de Instagram
  • Blanca Facebook Icono