A continuación ciudad desde

Arkitektur

    Befaring

    Innhenting av dokumentasjon

    Utarbeidelse av eksisterende tegninger

    Utarbeidelse av nye tegninger

    Innhenting av uttalelse fra andre myndigheter

    Utarbeidelse av dispensasjonsøknad

    Utfylling av søknad

    Kvalitetssikring

    Veiledning

    Full pakke (byggesak)

1/16