Arkitektur

    Befaring

    Innhenting av dokumentasjon

    Utarbeidelse av eksisterende tegninger

    Utarbeidelse av nye tegninger

    Innhenting av uttalelse fra andre myndigheter

    Utarbeidelse av dispensasjonsøknad

    Utfylling av søknad

    Kvalitetssikring

    Veiledning

    Full pakke (byggesak)

1/16